Styrelsen


Medietextarnas styrelse år 2018


Linus Kollberg, ordförande

Barbro Garneij Hansson, kassör

Per Ewald, ledamot

Tilda Appelberg, ledamot

Kalle Hårding, ledamot

Maria Åsard, suppleant


Kontakta oss: medietextarna@gmail.com