Styrelsen


Medietextarnas styrelse år 2019


Linus Kollberg, ordförande

Barbro Garneij Hansson, kassör

Tilda Appelberg, ledamot

Kalle Hårding, ledamot

Josefine Eld, ledamot

Maria Åsard, suppleant

Cristel Nyqvist, suppleant


Kontakta oss: medietextarna@gmail.com